Sportsudvalg

Sportsudvalget

Sportsudvalget driver alle klubbens ungdoms- og breddehold. Klubbens sportsudvalg refererer til bestyrelsen. Udvalgets formål er at sikre optimale vilkår for klubbens ungdomsafdeling samt sikre gode vilkår for bredde hold, hvorved spillere på disse hold kan yde bidrag i organisationen.

Udvalget har til formål at løbende vurdere klubbens sportslige profil og implementere nye tiltag som er til gavn for klubbens medlemmer.

Skriv til os

Ønsker du at henvende dig til sportsudvalget, så mail til [email protected]