Pædofilipolitik

PÆDOFILIPOLITIK FOR AMAGER ISHOCKEY CLUB​

Hvorfor beskæftige sig med dette emne:
Politikken om pædofili indføres af to årsager. For det første af hensyn til foreningens børn og unge, så alle føler, det er trygt at sende børn og unge til ishockey i AIC. For det andet indføres det også af hensyn til AIC’s trænere og ledere. Vi ønsker ikke på nogen måde at gøre dette for at mistænkeliggøre AIC’s trænere og ledere. Vi mener med dette initiativ at få offentliggjort, at vi i AIC ikke vil tolerere pædofili. Forældre kan trygt sende deres børn til ishockey hos os.

Forebyggelse og gode leveregler:
I AIC er det obligatorisk at tjekke de personer, der har direkte kontakt med unge under 15 år, for evt. pædofilidomme. Det vil sige at der skal indhentes en såkaldt børneattest på alle trænere, holdledere og medlemmer af bestyrelsen. Indhentning af børneattestoplysninger sker ved ansættelse/tiltrædelse, samt hvert år i forbindelse med sæsonstart. Oplysningerne indhentes efter skriftligt samtykke og kontrolleres af formanden.

Nogle få, enkle leveregler for omgangen mellem klubbens ledere, trænere og medlemmer er en af de mest effektive måder at forebygge seksuelle overgreb på. Samtidig kan de dæmme op for adfærd, der virker krænkende, men ikke er strafbar.

I AIC gælder følgende leveregler:

– I AIC undgås seksuelt krænkende bemærkninger, og kun berøringer i tilknytning til idrætten er tilladt. Dvs. i forbindelse med instruktion, jubel eller trøst.

– I AIC går trænere og holdledere ikke i bad sammen med børnene.

– I AIC inviterer trænere eller holdledere ikke børn med hjem privat, uden at forældrene er orienteret, og der er to voksne til stede.

– I AIC skal der altid være to voksne ledere med på klubbens ture, og ingen voksne sover i samme seng som børnene.

Hvis man har mistanke om et overgreb eller blot mener, at den almindelige adfærd i klubben bør diskuteres, kan man altid komme til klubbens bestyrelse.